อนุทิน 153317 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-13:00น. ร่วมหาข้อมูลทำงานโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:36 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 13:15, ()


ความเห็น (0)