อนุทิน 153311 - สัมฤทธิ์

•3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา09.00-16.00น. ลงพื้นที่ อ.โพธาราม ดูงานพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาจารย์พิมพ์วิมล บุญดีเจริญสุข กรรมการชมรมคนรักในหลวง

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:30 () แก้ไข 15 Jul 2017 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)