อนุทิน 153307 - สัมฤทธิ์

•30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา09.00-11.30น. เชิญอาจารย์ชาลี มาสาธิตและปฏิบัติจริง การสกัดน้ำตะไคร้ไล่ยุง

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:28 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 20:47, ()


ความเห็น (0)