อนุทิน 153296 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-14:00 น. ต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง 

เวลา 18:40-20:00น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับพี่เลี้ยง

เขียน 08 Jul 2017 @ 23:00 () แก้ไข 10 Jul 2017 @ 00:25, ()


ความเห็น (0)