อนุทิน 153175 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา09.00-14:00น. ลงชุมชนสอบถามข้อมูลประเด็นย่อย

เขียน 03 Jul 2017 @ 13:32 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 14:23, ()


ความเห็น (0)