อนุทิน 153144 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม16.30 - 18.30 น. จัดเตรียมสถานที่สำหรับแคมป์ไฟ

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)