อนุทิน 153142 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม15.30 - 18.30 ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้ายยายกะตา

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:11 ()


ความเห็น (0)