อนุทิน 153139 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 08.30 - 15.30 น. ได้ช่วยกันสร้างบ้านผู้ยากไร้ บ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

เขียน 02 Jul 2017 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)