อนุทิน 153125 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา09.00-14:00น. ลงชุมชนสอบถามข้อมูลประเด็นย่อย

เขียน 01 Jul 2017 @ 23:21 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 18:38, ()


ความเห็น (0)