อนุทิน 153098 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:40-10:00น. ลงชุมชน

เขียน 01 Jul 2017 @ 08:46 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 18:58, ()


ความเห็น (0)