อนุทิน 153078 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา08.30-14.30น. สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เขียน 29 Jun 2017 @ 20:48 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:23, ()


ความเห็น (0)