อนุทิน 153051 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-12:00น. ทำงานกลุ่ม

เขียน 28 Jun 2017 @ 22:27 () แก้ไข 26 Jul 2017 @ 14:06, ()


ความเห็น (0)