อนุทิน 153047 - แคทรียา นาคอาจ

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:00-16:00น. ไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ บ้านสิงห์

เขียน 28 Jun 2017 @ 22:09 () แก้ไข 01 Aug 2017 @ 10:29, ()


ความเห็น (0)