อนุทิน 152922 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 14:40-18:20น. ได้จัดสถานที่ไว้ต้อนรับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 25 Jun 2017 @ 17:45 () แก้ไข 25 Jun 2017 @ 17:47, ()


ความเห็น (0)