อนุทิน 15288 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เห็นข่าวแบบนี้ ค่อยจรรโลงใจหน่อย...วัยรุ่นสมัยใหม่ ปัจจุบันนี้  ภาพออกมา ผู้ใหญ่ ไม่ค่อยปลื้ม...

"วัยรุ่น" เป็นวัยที่เปี่ยมไปด้วยพลังกายและพลังสมอง
ทำอย่างไรจะให้ "วัยรุ่น" ไทยใช้พลังกายและพลังสมองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและสังคมไทย นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันสังคมไทยต้องการคนเก่ง เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้พัฒนาประเทศ แต่ "เก่ง" อย่างเดียวไม่พอ เด็กจะต้อง "เก่ง" และรู้จักนำ "ความรู้" ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ด้วย แต่ที่ผ่านมาพบว่าสังคมไทยยังขาดกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการควบคู่กับเรียนรู้ชุมชน

เขียน 14 Jul 2008 @ 12:21 () แก้ไข 14 Jul 2008 @ 12:22, ()


ความเห็น (0)