อนุทิน 152876 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

23 มิถุนายน 2560

09.10-14.30น. เนื่องจากวันนี้พี่เลี้ยงไปประชุมมีงานพิมพ์เอกสารน้อย จึงทำแผนที่รอบนอก แผนที่รอบในต่อ ระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อย


15.00-17.10น.พิมงานเอกสารเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ สรุปยอดคงเหลือความเห็น (0)