อนุทิน 152872 - สัมฤทธิ์

•22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา15.30-18.00น. ทำประโยชน์ให้ศูนย์การเรียนรู้ (ตัดหญ้า)

เขียน 24 Jun 2017 @ 12:45 ()


ความเห็น (0)