อนุทิน 152820 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 9:00-11:00น. มายื่นคำร้องขอจบการ

เขียน 21 Jun 2017 @ 20:24 ()


ความเห็น (0)