อนุทิน 152804 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา 9:00-12:30น. ได้ทำจุลินทรีย์จากไข่เน่า


เขียน 20 Jun 2017 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)