อนุทิน 152792 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

ตอนเช้าไปลงพื้นที่เรียนรู้การทำน้ำหอมจำปีแท้จากสวน

ตอนบ่ายกับมาทำดอกไม้จันที่สำนักงานเขตความเห็น (0)