อนุทิน 152789 - สัมฤทธิ์

•19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา 16:00-18:00น. ปลูกต้นกล้วยในศูนย์การเรียนรู้

เขียน 20 Jun 2017 @ 19:33 () แก้ไข 20 Jun 2017 @ 19:34, ()


ความเห็น (0)