อนุทิน 152771 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เวลา 08.30-12.00น. ช่วยผู้ใหญ่สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

เขียน 20 Jun 2017 @ 11:28 () แก้ไข 20 Jun 2017 @ 21:49, ()


ความเห็น (0)