อนุทิน 152729 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 08.30-12.00น. ช่วยผู้ใหญ่สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

เขียน 18 Jun 2017 @ 22:47 () แก้ไข 19 Jun 2017 @ 23:19, ()


ความเห็น (0)