อนุทิน 152655 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

19. วันที่16มิถุนายน2560

คุณประยูร วิสุทธิไพศาล ประธารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรต่างๆการเก็บรักษาการดูแลเก็บผลผลิตและการส่งออก

เขียน 16 Jun 2017 @ 21:36 ()


ความเห็น (0)