อนุทิน 152626 - แคทรียา นาคอาจ

14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00 น.- 17.00น. ไปร่วมทำดอกไม้จันทร์ที่อบต.หินกอง


เขียน 16 Jun 2017 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)