อนุทิน 152565 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

• 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 8:30-12:00น. ได้มาร่วมโครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์


เวลา 13:30-16:20 ได้ทำปฏิทินชุมช

เขียน 14 Jun 2017 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)