อนุทิน 152543 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 8:30-12:00น. ได้มาร่วมโครงการฝึกอบรมและจัดทำดอกไม้จันทน์

เวลา 13:30-16:20น. ได้ทำปฏิทินชุมชน

เขียน 13 Jun 2017 @ 22:56 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 09:50, ()


ความเห็น (0)