อนุทิน 152404 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09:00-11:30น. ตกแต่งระบายสีแผนที่เดินดิน และแผนที่รอบนอก..... อ่านต่อ

เขียน 10 Jun 2017 @ 13:31 () แก้ไข 10 Jun 2017 @ 13:32, ()


ความเห็น (0)