อนุทิน 152400 - สัมฤทธิ์

  • 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา18.00-19.30น. ได้ไปเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ให้พระบรมศพในหลวง"รัชกาลที่9" ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
  • เขียน 10 Jun 2017 @ 13:10 ()


    ความเห็น (0)