อนุทิน 152357 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30-10:00น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง #หมายเหตุเป็นงานที่ฝ่ายพัฒได้รับมอบหมายงานด่วน!ความเห็น (0)