อนุทิน 152345 - ปฐมพร ศรีใย

30พฤษภาคม2560


เวลา09.00-12.00น.มาสอบถามข้อมูลในพื้นที่ กับอบต.กุ้งช่วงเช้าได้มีการลงชุมชนสำรวจชุมชนและได้สัมภาษณ์ชาวบ้าน หมู่ที่8 บ้านหนองยายกะตา


เวลา 13.00-17.00นได้ไปพบ คุณสุทิน ชฏาดำ แล้วได้สอนวิธีการทำน้ำจุลินทรีย์โดยมีไข่เป็นส่วนประกอบ


เขียน 08 Jun 2017 @ 22:16 ()


ความเห็น (0)