อนุทิน 152340 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:00-11:30น. ตกแต่งระบายสีแผนที่เดินดิน และแผนที่รอบนอก

เขียน 08 Jun 2017 @ 20:22 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:36, ()


ความเห็น (0)