อนุทิน 152337 - แคทรียา นาคอาจ

8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประชุมและทำงานวาดแผนที่ในส่วนที่เหลือ และswotข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม

เขียน 08 Jun 2017 @ 17:47 ()


ความเห็น (0)