อนุทิน 152326 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:00-11:00น ทำประโยชน์ให้กับศูนย์โดยการตัดหญ้า

เวลา 17:00-17:40น. มาจัดเตรียมสถานที่ ที่ ซอย2 หมู่8 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
เวลา 18:00-20:00น. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม บ้านเขากะเพรา หมู่8

เขียน 08 Jun 2017 @ 09:41 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:20, ()


ความเห็น (0)