อนุทิน 152318 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

 • 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • 09:30-12:30น. อาจารย์พี่เลี้ยงได้พาเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสุทธิรักษ์ หงสะมัด พัฒนาการจังหวัด และได้คุยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง


  14:00-17:00น. ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เอกสารต่างๆ

  เขียน 07 Jun 2017 @ 22:09 ()


  ความเห็น (0)