อนุทิน 152305 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

7 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฐนครปฐม


เวลา18.00 ร่วมประชาคมหมู่บ้านเขาตะเครา

เขียน 07 Jun 2017 @ 21:11 ()


ความเห็น (0)