อนุทิน 152296 - จุฑามาศ

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

08:00น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30-13:00น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง #หมายเหตุเป็นงานที่ฝ่ายพัฒได้รับมอบหมายงานด่วน!

14:30-17:30น. เรียนรู้เอกสารและจัดเก็บเอกสารความเห็น (0)