อนุทิน 152290 - ภูสิทธิ์ แย้มสวน

6 มิถุนายน พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฐนครปฐม


เวลา 09.30 - 12.30น. อาจารย์พี่เลี้ยงพาไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสุทธิรักษ์ หงสะมัด พัฒนาการจังหวัดราชบุรี

เขียน 07 Jun 2017 @ 12:37 () แก้ไข 07 Jun 2017 @ 12:39, ()


ความเห็น (0)