อนุทิน 152257 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

9. วันที่6มิถุนายน256 ได้ช่วยกันทำระบายสีแผนที่รอบนอก

9. วันที่6มิถุนายน พ.ศ. 2560

ช่วงบ่ายผู้ใหญ่เนียง รุ่งนุชพาไปดู

การทำดอกไม้จันทร์ที่กลุ่มสตรีผู้นำมาร่วมกันทำถวายแด่ในหลวง

และยังสอนให้พวกเราได้ทำได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งได้ทำถวาย

่ในหลวง

เขียน 06 Jun 2017 @ 19:35 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)