อนุทิน 152225 - ปวีณา คันทาทิพย์

วันที่ 5 มิถุนายน 60 เวลา 16:00 น. ได้เข้าร่วมประชุมประจำต้นเดือนมิถุนายน และได้จัดเวทีประชาคมเพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชน

ผลการประชุมลงมติว่าความต้องการของคนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการ การจัดการเรื่องของขยะภายในชุมชนมากที่สุด

เขียน 05 Jun 2017 @ 22:36 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)