อนุทิน 152199 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:30-14:00น. ตกแต่งแผ่นที่เดินดินจากที่และพิมพ์เอกสาร

เขียน 05 Jun 2017 @ 19:58 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:25, ()


ความเห็น (0)