อนุทิน 152195 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:30-11:00 ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เวลา 14:00-16:40น. ได้ทำแผนที่เดินดินต่อจากเมื่อวานที่ทำค้างไว้

เขียน 05 Jun 2017 @ 19:45 () แก้ไข 14 Jun 2017 @ 12:16, ()


ความเห็น (0)