อนุทิน 152181 - สัมฤทธิ์

  • 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.30-11.00 ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์2.เวลา14.00-16.40 ได้ทำแผนที่เดินดินต่อจะเมื่อวานที่ค้างไว้
  • เขียน 05 Jun 2017 @ 17:22 () แก้ไข 05 Jun 2017 @ 17:50, ()


    ความเห็น (0)