อนุทิน 152156 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560


08:00-17:00น. ลงเวทีประชารัฐ แต่ละชุมชมที่สำนักงานเขตปกครอง คุยเรื่องทุกข์สุขประชมชนและมีฝ่ายตำรวจและทหาร เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงนึง #หมายเหตุบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้จะเป็นความลับของทางราชการ

น.ส.ณัฐนันท์ จีระนันท์ธนากุล 56/56 56430531ความเห็น (0)