อนุทิน 152151 - พัสตราภรณ์ ชูพลาย

3/06/60

08.00-17.00

ลงเวทีประชารัฐ พบปะแต่ละชุมชมที่สำนักงานเขตปกครอง พูดคุยเรื่องทุกข์สุขประชมชนและมีฝ่ายตำรวจและทหาร เข้ามาช่วยเหลือ #ชุมชนจันทร์ทรัพย์

นางสาว พัสตราภรณ์ ชุพลาย

564305333 56/56ความเห็น (0)