อนุทิน 152138 - แคทรียา นาคอาจ

2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 9:30-11:00 ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์


เวลา 14:00-16:40น. ได้ทำแผนที่เดินดินต่อจากเมื่อวานที่ทำค้างไว้

เขียน 03 Jun 2017 @ 13:37 () แก้ไข 03 Jun 2017 @ 13:57, ()


ความเห็น (0)