อนุทิน 152134 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 9:30-11:00 ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เวลา 14:00-16:40น. ได้ทำแผนที่เดินดินต่อจากเมื่อวานที่ทำค้างไว้

เขียน 02 Jun 2017 @ 22:55 () แก้ไข 12 Jun 2017 @ 16:36, ()


ความเห็น (0)