อนุทิน 152132 - ศาสนชน กลิ่นหอม

2 มิถุนายน 2560

ศูนย์ฝึกที่5 ชุมชนสะพานดำ

ได้ลงศึกษาวิธีการทำปุ๋ยและวิธีการส่งออกของปุ๋ย จัดทำผลิตภัณฑ์ และวิธีการแยกขยะและนำมาเป็นรายได้

เขียน 02 Jun 2017 @ 19:56 ()


ความเห็น (0)