อนุทิน 152083 - ชนารินทร์ สอนส่งกลิ่น

วันที่1มิถุนายน2560หน่วยฝึกหมู่บ้านสะพานดำได้ดูการปลูกต้นเฉาก๋วยและนำมาแปรรูปเป็นเฉาก๋วยในน้ำเห็ดหลินจือซึ่งเป็นผลิตภัณความคิดของลุงปัญญาที่

ส่งออกไปสู่ตลาดอย่างแพร่หลาย

เขียน 01 Jun 2017 @ 20:47 ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 ศูนย์สะพานดำความเห็น (0)