อนุทิน 152067 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล


31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09:30-10-30 ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เวลา 11.00-13.00น.มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายงานให้กับสมาชิกในกลุ่ม


เวลา 13:30-17:00น.ได้ทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย

เขียน 01 Jun 2017 @ 20:07 () แก้ไข 01 Jun 2017 @ 21:44, ()


ความเห็น (0)